op-tijd-gesignaleerd

PRODUCTBLAD DOWNLOADEN

Micra 25 en Micra 100

Micra 25De Stratos-Micra 25 en 100 zijn ontworpen om een zeer hooggevoelige rookdetectie in een kleine behuizing te realiseren. ClassiFire Kunstmatige Intelligentie garandeert dat de detectoren met de voor de omgeving optimale gevoeligheid functioneert, zonder complexe instellingen. Dit betekent dat de detector zichzelf configureert op hoge gevoeligheid in een computerruimte of lagere gevoeligheid in een rokerige omgeving. De detectoren zijn ontworpen om geplaatst te worden in een Docking Station. Alle aspiratiebuizen en kabel worden aangesloten op het Docking Station waarna de detector tijdens de inbedrijfstelfase gemonteerd kan worden. Dit zorgt er voor dat de detector minder snel beschadigd raakt tijdens de installatie.

Uitbreidbare potentiaalvrije alarm- en storingscontacten zijn beschikbaar voor het aansluiten aan een brandmeldsysteem:

  1. Ultrakleine low-budget aspiratierookdetector.Micra 100
  2. Eenvoudige en discrete installatie.
  3. Hoge gevoeligheid door laser lichtbrekingsprincipe.
  4. Eén aspiratiebuisaansluitingen van 50 mtr totale micra 50.
  5. Twee aspiratiebuisaansluitingen 100m totale micra 100.
  6. Een uniek ClassiFire® Kunstmatige Intelligentiesysteem past de parameters van de detector dynamisch aan, waardoor rekening gehouden wordt met veranderingen in de omgeving en de systeemvervuiling.
  7. Ongewenste alarmen door stof worden vermeden door het gepatenteerde Dual Technology LDD 3D Laser Dust Discrimination en eliminatiesysteem.